Tijdelijke leegstand

Tijdelijk leegstaande woningen, bedrijven en kantoren kunnen door Baas Onderhoudsbedrijf Groningen beheert en gecontroleerd worden.

Stel u heeft een pand of woning die tijdelijk leeg staat om welke reden dan ook, dan kunnen wij uw pand controleren op misstanden.

Het bezit van onroerend goed is nog steeds een prima investering!

Maar het dient wel onderhouden te worden zodat het zijn waarde behoudt.

Wij nemen al uw onderhoudszorgen uit handen.

Wij zorgen ervoor dat uw leegstaand gebouw of woning z’n waarde blijft behouden en gevrijwaard blijft van leegstandsproblemen.

Wij onderhouden uw leegstaand of verhuurde vastgoed om zo leegstandsrisico’s en waardevermindering van woningen of gebouwen tegen te gaan.

Ja u leest het goed, onderhouden uw vastgoed en houden ons niet bezig met de verhuur.

Het risico op waardevermindering schuilt in: achterstallig onderhoud, vandalisme, brandstichting,kraken, lekkage, vervuiling.

We kunnen de tuin tijdens leegstand onderhouden.

Wij helpen u graag de risico’s op waardevermindering en extra kosten voor uw leegstaande gebouw uit te sluiten.

Wanneer er een huurder vertrekt zorgen wij ervoor dat uw kamer, woning appartement of bedrijfsruimte weer snel in gebruik kan worden genomen door de nieuwe huurder en controleren de ruimtes op gebreken.
Dat het belangrijk is dat er tijdens leegstand gecontroleerd wordt is ons al vele malen duidelijk geworden.

Door regelmatig te controleren kunnen problemen worden voor komen.

Heeft u zelf geen tijd om na vertrek van de vorige huurder de woning te controleren op gebreken dan kunt u Baas Onderhoudsbedrijf Groningen daarvoor inschakelen en indien nodig herstellen wij alle gebreken met spoed zodat het snel gereed is voor de nieuwe huurder.

Voor meer informatie belt u naar,

Tel.  06-30217978